Timbuktu Prisen – formalia og kriterier

Timbuktu Prisen tildeles det projekt, der kan give det største potentiale for at bidrage med kritisk, undersøgende og nytænkende journalistik og formidling om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

 

Formalia

Ansøgningen skal skrives på dansk og sendes i et Word dokument til Timbuktu Fondens administrator: lica@dca.dk.
Ansøgninger, der indsendes efter udløb af ansøgningsfristen vil ikke blive vurderet. Ansøgningen må samlet maksimalt fylde 20.000 tegn inklusive mellemrum, og den bør rumme følgende elementer:

Beskrivelse af projektet

En kort beskrivelse af projektets navn, idé og omfang. Hvilken problematik dykker projektet ned i, og hvor foregår det? Hvem er målgruppen for projektet, og hvilke nye erkendelser skal projektet skabe, og hvori består projektets kritiske perspektiv?

Beskrivelse af ansøgere

Hvem er du/I, og hvorfor er du/I de bedste til at løfte projektet?
Hvem er eventuelle samarbejdspartnere?

Beskrivelse af projektets produkt

Skal projektet munde ud i en artikelserie, bog, film, dokumentar, spil, foredragsrække, hjemmeside, teaterstykke, nyhedsbrev eller noget helt andet? Og hvilke kanaler skal sikre, at projektets produkt kommer bredt ud til den danske offentligthed?

En overordnet tidsplan

Ansøgningen skal rumme en kort og overordnet tidsplan for projektets gennemførelse. Projektet skal som udgangspunkt senest afsluttes i løbet af to-tre år.

*Det har tidligere været muligt både at ansøge og indstille kandidater til Timbuktu Prisen. Fra 2022 er det ikke længere muligt at indstille, og vi modtager således udelukkende ansøgninger.

Kriterier

Kandidater skal ansøge om Timbuktu Prisen.* Ansøgningerne behandles i Timbuktu Fondens priskomité, som indstiller en vinder blandt de modtagne ansøgninger. Priskomitéens indstiling skal godkendes endeligt af Timbuktu Fondens bestyrelse. I visse tilfælde kan det i denne proces være nødvendigt at bede ansøgere om yderligere oplysninger.

Fonden forbeholder sig ret til ikke at uddele Timbuktu Prisen, hvis det vurderes at de indkomne ansøgninger ikke opfylder kriterierne eller lever op til kvalitetskravene. Vi er desværre ikke i stand til at begrunde afslag.

Prismodtageren vil få beløbet udbetalt efter nærmere aftale. Prismodtageren forventes – på anmodning fra Fonden – at deltage i et til to arrangementer samt levere materiale om projektets fremskridt eller afslutning. Derudover forventes afsluttende rapportering.

Fonden opfordrer alle uanset profession, erfaring, køn, alder eller etnisk baggrund til at søge prisen.

 

Prioriteringer

Et nyt og anderledes blik

Vi prioriterer projekter, der udfordrer os – offentligheden – og gør os klogere ved at kaste et nyt og anderledes blik på problematikker i det globale Syd, og som også gerne – men ikke nødvendigvis – formår at forbinde denne problematik til vores liv herhjemme.

Nye indsigter

Vi vægter projekter, der gennem reportage og interview tager os ud i verden og skaber nye indsigter.

Metoder og samarbejde

Vi ser også særligt på projektets overvejelser om, hvordan det vil undersøge og tilvejebringe ny viden: Hvilke metoder bruger projektet, og hvordan samarbejder det med de mennesker og de steder, som det undersøger? Er det opsøgende og undersøgende? Er projektet ude at møde mennesker?
Vi vægter her et fokus på brug af primære kilder, og at der arbejdes direkte med lokale resursepersoner og mediefolk mm.

Realistisk

Vi lægger desuden vægt på, at projektet er realistisk at gennemføre. Projektet skal som minimum, men ikke nødvendigvis kun, være rettet mod den danske offentlighed.


Ansøgninger skal sendes til:

Timbuktu Fonden
c/o Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3, 3. sal
1613 København V


Spørgsmål kan rettes til

Lisbeth Cardoso
lica@dca.dk
+45 5060 4075

Vinder af Timbuktu Prisen 2019: Peder Frederik Jensen