Kriterier og formalia for Timbuktu Prisen

Timbuktu Prisen er Timbuktu Fondens store pris for kritisk og nytænkende journalistik om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

Timbuktu Fonden har nedsat en priskomité, der blandt de modtagne indstillinger og ansøgninger udvælger en vinder, der til sidst bliver endeligt godkendt af fondens bestyrelse.

Prisen uddeles enten på baggrund af en indstilling af en person, der efter priskomiteens vurdering i størst grad bør anerkendes for sit journalistiske eller formidlingsmæssige arbejde og virke.

Eller også tildeles Timbuktu Prisen for den ansøgning, som efter priskomiteens vurdering har det største potentiale for at skabe kritisk og nytænkende journalistik og formidling om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

Vi lægger desuden vægt på, at projektet er realistisk at gennemføre. Projektet skal som minimum, men ikke nødvendigvis kun, være rettet mod den danske offentlighed.

Alle ansøgere får svar i efteråret 2020. Vi er desværre ikke i stand til at begrunde afslag. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at bede ansøgere og indstillede om yderligere oplysninger. Vi forbeholder os ret til ikke at uddele prisen, hvis vi vurderer, at de indkomne ansøgninger ikke opfylder kriterierne eller lever op til kvalitetskravene.

Prismodtageren vil få beløbet udbetalt efter nærmere aftale. Hvis prisen er givet til et konkret projekt, forventes prismodtageren på anmodning fra fonden at deltage i et til to arrangementer samt levere materiale om projektets fremskridt eller afslutning. Derudover forventes en afsluttende rapportering.

Formalia til ansøgninger
Ansøgningen skal skrives på dansk og sendes i et worddokument til lgra@dca.dk senest den 15. juni 2020 klokken 13.00. Ansøgninger, der indsendes efterfølgende, vil ikke blive vurderet. Ansøgningen må samlet maksimalt fylde 20.000 tegn inklusive mellemrum. Den bør rumme følgende elementer:

 • Beskrivelse af projektet
  En kort beskrivelse af projektets navn, idé og omfang. Hvilken problematik dykker projektet ned i, og hvor foregår det? Hvem er målgruppen for projektet, og hvilke nye erkendelser skal projektet skabe?
 • Beskrivelse af ansøgere
  Hvem er du/I, og hvorfor er du/I de bedste til at løfte projektet?
  Hvem er eventuelle samarbejdspartnere?
 • Beskrivelse af projektets produkt
  Skal projektet munde ud i en artikelserie, bog, film, dokumentar, spil, foredragsrække, hjemmeside, teaterstykke, nyhedsbrev eller noget helt andet? Og hvilke kanaler skal sikre, at projektets produkt kommer bredt ud til den danske offentligthed?
 • En overordnet tidsplan
  Ansøgningen skal rumme en kort og overordnet tidsplan for projektets gennemførelse. Projektet skal som udgangspunkt senest afsluttes i løbet af to-tre år.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen kan rettes til fondsadministrator Lone Groth-Rasmussen, lgra@dca.dk eller tlf. 8188 8605.

Formalia til indstillinger
Indstillingen skal skrives på dansk og sendes i et worddokument til lgra@dca.dk senest den 15. juni 2020 klokken 13.00. Indstillinger, der indsendes efterfølgende, vil ikke blive vurderet. Indstillingen må samlet maksimalt fylde 10.000 tegn inklusive mellemrum. Den bør rumme følgende elementer:

 • Beskrivelse af den indstillede
  Hvem er personen, og hvilke dele af vedkommendes virke er særligt relevante at fremhæve?
 • Begrundelse for indstillingen
  Hvorfor har vedkommende efter din/jeres mening fortjent at modtage Timbuktu Prisen?
 • Kort beskrivelse af indstilleren
  Hvem er du/I, og hvad er din/jeres relation til den indstillede?

Eventuelle spørgsmål til indstillingsporcessen kan rettes til fondsadministrator Lone Groth-Rasmussen, lgra@dca.dk eller tlf. 8188 8605.

Adresse

TIMBUKTU FONDEN

c/o Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3, 3. sal
1613 København V

Att.: Lena Arndal
Mail: lear@dca.dk

Tlf: 2550 2132