Priskomité

Priskomitéen er nedsat af Timbuktu Fondens bestyrelse.  Forpersonen udpeges af Timbuktu Fonden. Nairobi Klubben og Dansk Journalistforbund udpeger ét medlem hver. Bestyrelsen kan supplere med yderligere medlemmer.

Priskomitéen gennemgår ansøgningerne, og indstiller til Timbuktu Fondens bestyrelse, hvem der skal være prismodtager. Det er Timbuktu Fondens bestyrelse, der foretager det endelige valg.

Inden offentliggørelsen af vinderen aftales det, om det er muligt at offentliggøre beskrivelse af projektet samtidig med offentliggørelsen af vinderen.