Priskomité

Til at bedømme kandidaterne har Timbuktu Fondens bestyrelse nedsat en priskomité med fire medlemmer. Formanden udpeges af Timbuktu Fonden. Nairobi Klubben og Dansk Journalistforbund udpeger ét medlem hver.

Priskomitéen gennemgår  kandidaterne og kommer med deres indstilling til Timbuktu Fondens bestyrelse om, hvem der skal være prismodtager. Det er Timbuktu Fondens bestyrelse, der foretager det endelige valg.

Priskomitéen udgøres af

  • Gerd Kieffer-Døssing, journalist og MA i afrikastudie
  • Niels Elbæk, Nairobi-Klubben
  • Suzanne Moll, Dansk Journalistforbund
  • Sven Johannesen, Timbuktu Fonden

 

Inden offentliggørelsen af vinderen diskuteres det med prismodtageren, hvilket konkret nyt journalistisk projekt, prisen skal finansiere eller medfinansiere. Hvis det er muligt offentliggøres projektets karakter samtidig med offentliggørelsen af vinderen.