Priskomité

Til at vurdere ansøgningerne har Timbuktu Fondens bestyrelse nedsat en priskomité med fire medlemmer. Formanden udpeges af Timbuktu Fonden. Nairobi Klubben og Dansk Journalistforbund udpeger ét medlem hver. Fonden kan vælge at supplere med yderligere medlemmer.

Priskomitéen gennemgår ansøgningerne, og giver en indstilling til Timbuktu Fondens bestyrelse om, hvem der skal være prismodtager. Det er Timbuktu Fondens bestyrelse, der foretager det endelige valg.

Priskomitéen bestod senest af:

  • Gerd Kieffer-Døssing, journalist og MA i Afrika Studier
  • Niels Elbæk, Nairobi-Klubben
  • Suzanne Moll, Dansk Journalistforbund
  • Sven Johannesen, Timbuktu Fonden

Inden offentliggørelsen af vinderen aftales det om det er muligt at offentliggøre beskrivelse af projektet samtidig med offentliggørelsen af vinderen.