Analyser & Støttebidrag

Timbuktu Fonden udgiver hvert år en analyse af finanslovsforslaget for dansk udviklingsbistand. Du kan finde analyserne herunder. Ligeledes yder fonden ud over det store årlige formidlingslegat på 100.000 kr. også andre støttebidrag og vi afholder events og konferencer. Se et udvalg herunder.

Tilbage til det gode selskab – analyse af finanslovensforslag til udviklingsbistand i 2024

Dansk bistand har i 2024 kurs mod over 23 milliarder kr. Rekorden skyldes ikke, at regeringen vil give mere end 0,7 pct. af det danske BNI i bistand, men at et milliard-efterslæb fra 2021-22 skal indhentes. Timbuktu Fonden præsenterer årets analyse af finanslovsforslaget, der går bag om de mange tal.

Danmark først – uafhængig analyse af finanslovsforslag til dansk udviklingsbistand 2023

Engang var det klodens fattige, det danske udviklingssamarbejde først og fremmest handlede om. Sådan er det ikke længere. De seneste årtier er udviklingsbistanden – samtidig med, at den er blevet beskåret – blevet brugt til at forfølge nye og andre formål, og danske interesser er kommet til at fylde mere og mere. Den tendens slås for alvor fast med finanslovsforslaget for 2023, konkluderer Timbuktu Fondens analyse.

Reform eller udsalg – uafhængig analyse af finanslovensforslag til dansk udviklingsbistand 2022

En nødvendig reform. Sådan kalder regeringen den omlægning af det danske udviklingssamarbejde, finanslovsforslaget for 2022 er en del af. Men er omlægningen samtidig et udsalg af de principper og de værdier, det danske udviklingssamarbejde har hvilet på gennem næsten 60 år? Det kigger Timbuktu Fondens analyse på.

Grøn kurs ud af krisen – uafhængig analyse af finanslovsforslag til dansk udviklingsbistand 2021

Den socialdemokratiske regering lægger både op til at fortsætte og forstærke sin grønne kurs i udviklingssamarbejdet og sit fokus på migration og på Afrika. Men regeringen vil stadig ikke øge bistanden fra 0.7 pct. af den danske bruttonationalindkomst, som næste år falder pga. coronakrisen. Dermed falder den danske bistand også. Så hvilke områder skal betale, når andre får mere?

En ny start? En analyse af finanslovsforslaget for 2020

Med sit finanslovsforslag for 2020 og sine Udviklingspolitiske prioriteter 2020-2023 markerer den nye socialdemokratiske regering for første gang, hvad den vil med det danske udviklingssamarbejde. Markerer det så en ny start for udviklingssamarbejdet? Analysen af finanslovsforslaget er skrevet af journalist Jesper Heldgaard med støtte fra Timbuktufonden

På kanten – uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand 2019

Analysen viser bl.a., at Danmark også i 2019 vil være det land, der modtager mest dansk udviklingsbistand. Alligevel er der ikke er offentligt tilgængelige oplysninger om den del af udgifterne til flygtningemodtagelse, der finansieres af udviklingsbistand – trods løfter om øget gennemsigtighed. Analysen er skrevet af journalist Jesper Heldgaard med støtte fra Timbuktufonden.

Støtte til Globalnyt 2018

Drifts- og mediestøtte i 2018 på 50.000 kr.

For godt til at være helt sandt! Analyse af finanslovsforslag til dansk udviklingsbistand 2018

VLAK-regeringen tilfører ikke ekstra midler til udviklingsbistanden i 2018, selvom de forsøger at få det til at lyde sådan. Rammen øges imidlertid kun, fordi der kommer færre flygtninge til Danmark (næsten 1,8 milliarder kr. kommer herfra), og fordi Danmark er blevet rigere. Vores BNI stiger, og alene dét faktum tilfører udviklingsbistanden 860 mio. kr. i 2018, sådan konkludere Timbuktu Fonden og Jesper Hedegaard, september 2017

Communicating Worlds 2017

Sociale medier kan være et værktøj til både samtale og forandring. Men de er udfordret af grove debatformer og af de styrende algoritmer. Sådan lød det på Timbuktu Fondens minikonference om aktivisme og ytringsfrihed den 31. maj 2017 i København.

Et skridt frem, men efter to skridt tilbage. Analyse af finanslovsforslaget 2017

”Et skridt frem efter to skridt tilbage" – er en uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2017 med fokus på dansk udviklingsbistand. V-regeringen lancerede sit forslag til finanslov for 2017 under overskrifter om flere penge til udvikling og til humanitær bistand. En ny analyse afdækker, at de glade budskaber ikke fortæller hele historien. Rapporten er skrevet af journalist Jesper Heldgaard, og følger op på rapporten fra april, 2016: ”Engang verdens bedste”.

Støtte til Korrespondenterne 2016

Timbuktu Fonden har givet 60.000 kr. i tilskud til 'Korrespondenterne' til at producere en artikelserie i samarbejde med nyhedsmediet Koncentrat med fokus på klimaforandringerne mærkes, og hvad danskerne gør for at tilpasse sig(2016)

Støtte til Globalnyt 2016

Drifts- og mediestøtte på 50.000 kr.

Analyse af dansk udviklingsbistand 2014-2016

Timbuktu Fonden udgav den 27. april en ny uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand -”Engang verdens bedste” – skrevet af journalist og forfatter Jesper Heldgaard.

Communicating Worlds – Konference 2016

Den 3. og 4. april 2016 afholdt Timbuktu Fonden en to-dages konference 'Communicating Worlds' i AFUKs inspirerende lokaler på Vesterbro.

Støtte til Globalnyt 2015

Støtte på 110.000 kr. til gennemgribende renovering af det gamle U-landsnyt.dk til et helt nyt site, navneændring til Globalnyt.dk og ny redaktionel sammensætning. Globalnyt.dk blev lanceret i sin nye form den 13. april 2015.

En uafhængig analyse af Danmarks udviklingssamarbejde 2011-2013 og finanslovsforslag 2014

Udgivelse af alternativ analyse af den danske udviklingsbistand i samarbejde med Policy Advice. Analysen viste bl.a., at SRSF-regeringen var langt fra sine egne målsætninger om at øge og fokusere udviklingsbistanden.

Bidrag til annonce i Jyllands-Posten 2013

Timbuktu Fonden støttede Folkekirkens Nødhjælp, IBIS og Mellemfolkeligt Samvirke med 15.000 kr. til en annonce i Jyllands-Posten op mod Venstres landsmøde med en appel om ikke at svigte verdens fattigste. Venstre havde en plan om at skære 2,5 mia. kr på bistanden til verdens fattigste den 5.10. 2013.

Konference – den globale dimension i undervisningen 2012

Afholdelse af konferencen ‘Den globale dimension i uddannelserne’ i København. Eksperter, praktikere og beslutningstagere inden for global undervisning delte viden, inspiration og bidrog med anbefalinger, som kan spille ind i den debat, der foregår om udviklingen af folkeskolen. Konferencen blev afholdt i samarbejde med IBIS og Udenrigsministeriet og med finansiel støtte fra UM.

Støtte til dialog og oplysningsprojekt om Mellemøsten 2010

Støtte på 150.000 kr. til pilotprojekt, der kan styrke dialogen mellem (i første omgang) Danmark og Mellemøsten.

Konference om det globale perspektiv i læreruddannelsen 2009

Lobbyindsats for at inkludere udviklingspørgsmål og globale perspektiver i læreruddannelsen samt afholdelse af arbejdsseminar i samarbejde med CIRIUS og Rådet for Internationalisering af Uddannelserne 9. november 2009 med fokus på behovet for globalt indhold – herunder ulandskundskab – i den danske læreruddannelse.

Støtte til udvikling af U-landsnyt 2009

Støtte på 160.000 kr. til forbedring af den tekniske platform samt hjælp til annoncefaglig bistand for at sikre og videreudvikle nyhedstjenesten. U-landsnyt.dk har fokus på udviklingskontinenterne Afrika, Asien og Latinamerika samt de globale spørgsmål.