Projekter

Timbuktu Fonden uddeler normalt Timbuktu Prisen én gang om året, men støtter også løbende forskellige projekter.

På kanten – uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand (2019)

Analysen viser bl.a., at Danmark også i 2019 vil være det land, der modtager mest dansk udviklingsbistand. Alligevel er der ikke er offentligt tilgængelige oplysninger om den del af udgifterne til flygtningemodtagelse, der finansieres af udviklingsbistand – trods løfter om øget gennemsigtighed. Analysen er skrevet af journalist Jesper Heldgaard med støtte fra Timbuktufonden.

Globalnyt

Drifts- og mediestøtte.

Et skridt frem, men efter to skridt tilbage

”Et skridt frem efter to skridt tilbage" – er en uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2017 med fokus på dansk udviklingsbistand. V-regeringen lancerede sit forslag til finanslov for 2017 under overskrifter om flere penge til udvikling og til humanitær bistand. En ny analyse afdækker, at de glade budskaber ikke fortæller hele historien. Rapporten er skrevet af journalist Jesper Heldgaard, og følger op på rapporten fra april, 2016: ”Engang verdens bedste”.

Korrespondenterne

Der er givet støtte i form af tilskud til en serie artikler, som Korrespondenterne producerer i samarbejde med nyhedsmediet Koncentrat med fokus på klimaforandringerne mærkes, og hvad folk gør for at tilpasse sig dem.

Globalnyt

Drifts- og mediestøtte samt administration af pulje til mini-legater til støtte af artikler.

Analyse af dansk udviklingsbistand 2014-2016

Timbuktu Fonden udgav den 27. april en ny uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand -”Engang verdens bedste” – skrevet af journalist og forfatter Jesper Heldgaard.

Globalnyt

Støtte til gennemgribende renovering af det gamle U-landsnyt.dk til et helt nyt site, navneændring til Globalnyt.dk og ny redaktionel sammensætning. Globalnyt.dk blev lanceret i sin nye form den 13. april 2015.

En uafhængig analyse af Danmarks udviklingssamarbejde 2011-2013

Udgivelse af alternativ analyse af den danske udviklingsbistand i samarbejde med Policy Advice. Analysen viste bl.a., at SRSF-regeringen var langt fra sine egne målsætninger om at øge og fokusere udviklingsbistanden.

Dialog og oplysningsprojekt om Mellemøsten

Pilotprojekt, der skal styrke dialogen mellem (i første omgang) Danmark og Mellemøsten.

U-landsnyt

Støtte til forbedring af den tekniske platform samt hjælp til annoncefaglig bistand for at sikre og videreudvikle nyhedstjenesten. U-landsnyt.dk har fokus på udviklingskontinenterne Afrika, Asien og Latinamerika samt de globale spørgsmål.

Communicating Worlds

Den 3. og 4. april 2016 afholdt Timbuktu Fonden en to-dages konference 'Communicating Worlds' i AFUKs inspirerende lokaler på Vesterbro.

Annonce i Jyllands-Posten den 5.10. 2013

Timbuktu Fonden støttede økonomisk de tre organisationer: Folkekirkens Nødhjælp, IBIS og Mellemfolkeligt Samvirkes annonce i Jyllands-Posten op mod Venstres landsmøde med en appel om ikke at svigte verdens fattigste. Venstre havde en plan om at skære 2,5 mia. kr på bistanden til verdens fattigste.

Konference – Den globale dimension i undervisningen

Afholdelse af konferencen ‘Den globale dimension i uddannelserne’ i København. Eksperter, praktikere og beslutningstagere inden for global undervisning delte viden, inspiration og bidrog med anbefalinger, som kan spille ind i den debat, der foregår om udviklingen af folkeskolen. Konferencen blev afholdt i samarbejde med IBIS og Udenrigsministeriet og med finansiel støtte fra UM.

Undersøgelse af det globale perspektiv i læreruddannelsen samt konference

Lobbyindsats for at inkludere udviklingspørgsmål og globale perspektiver i læreruddannelsen samt afholdelse af arbejdsseminar i samarbejde med CIRIUS og Rådet for Internationalisering af Uddannelserne 9. november 2009 med fokus på behovet for globalt indhold – herunder ulandskundskab – i den danske læreruddannelse.