Mindeord for Henning Kjær

En af det folkelige danske udviklingssamarbejdes pionerer, Henning Kjær, Dragør, der i mange år arbejdede for Mellemfolkeligt Samvirke, og som var medlem af Timbuktu Fondens bestyrelse siden starten i 2008, døde den 5. maj efter godt et halvt års sygdom. Han blev 76.

Henning lagde en kæmpe indsats de senere år i Timbuktu Fonden i arbejdet for at få mere global undervisning ind i Folkeskolen og Ungdomsuddannelserne. I ti år blev det en kontinuerlig aktivitet for fonden og en indsats, der flere gange lykkedes at samle danske og internationale kræfter og kapaciteter.  Og til det sidste var han den evigt kritiske kompetente og konstruktive stemme i bestyrelsen.

Vi vil savne hans omfattende erfaring og store udsyn i Fonden

Æret være hans minde.

Læs her Timbuktufondens grundlægger, Jørgen Harboes, mindeord. 

Fotograf: Jacob Crawfurd