Timbuktu Prisen 2022

Vinder: 100.000

Formand Thomas Ravn-Pedersens tale til prisoverrækkelsen:

Mette og Mie vil opsøge oprindelige folk i Amazonas, og lade dem fortælle deres egen historie om hvordan vestlige udvindingsprojekter har påvirket den jord, de bor på – og er så afhængige af.
Og de vil forklare og formidle hvad problemet er, når internationale udvindingsselskaber “får lov” til at prioritere profit frem for mennesker og natur. Det har ført til oliekatastrofer i Amazonas, fordi vi i årtier har behandlet naturen som en uudtømmelig ressource. Og nu er regningen ved at indhente os.

Men alligevel er det fortsat alt for svært at straffe virksomheder og individer for det, man kunne kalde forbrydelser mod naturen. Og netop det – forbrydelser mod naturen – eller ECOCIDE er det Mette og Mie med projektet vil prøve at gøre synligt for os danskere.

De vil tage til Ecuador, fordi det var et af de første lande, der indskrev i sin grundlov, at naturen har rettigheder. Meget apropos var der i går en stor høring i København om behovet for en GRØN GRUNDLOV i Danmark indkaldt af blandt andet Den grønne Ungdomsbevægelse, Danmarks Naturfredningsforening, Ørsted og Folkekirkens Nødhjælp.

Herhjemme får flere og flere øjnene op for, at kloden er presset – og at der er brug for handling nu for at beskytte miljøet.

Årets modtagere af Timbuktu Prisen vil tage os med til Amazonas og fortælle om kampen for naturen – og om den juridiske kamp for at gøre det strafbart ved Den Internationale Straffedomstol at ødelægge naturen.

Projektet om ’Ecocide’ skal gøre begrebet begribeligt – og måske på en måde, hvor vi som danskere også får sat vores eget forbrug og livsstil i perspektiv

Projekt ECOCIDE blev udvalgt blandt 13 indstillede og ansøgte projekter.

En af de helt store kapaciteter indenfor konstruktiv journalistik, Cathrine Gyldensted, har allerede været ude at rose jer – og at Timbuktu Prisen så konkret går ind og finansierer et specifikt projekt som jeres, der indirekte også vil gøre op med i det hun kalder for ’automatikken i offerfortællinger fra det “Globale Syd”.

I har planlagt at rejse til Ecuador i begyndelsen af 2023. Og så hjem bagefter for at sprede artiklerne, opsøge lovgiverne, forme oplysningsprojekter, opbygge en turné og måske skabe den bevægelse, som kan presse politikerne til at kræve ECOCIDE optaget som forbrydelse mod menneskeheden.

Det bliver spændende, hvor mange verber vi efterfølgende kan opremse om jeres projekt

Men et verbum mere gør I selv meget ud af – at samarbejde.

Det er det I to kan – og som I vil.

Og hvor lyder det stærkt – at I kan kombinere ekspertviden om Latinamerika, klima, naturødelæggelse, EU-politik, lovgivning, makroøkonomi og jura. En stærk duo.

Vi giver Timbuktu Prisen til et projekt, der er ”med til at fremme kritisk og nytænkende journalistik og formidling i Danmark om globale udviklings- og resursefordelings-spørgsmål.”, siger vi selv i fundatsen.

Vores jury begrundede bl.a. valget af Mette Mølgaard Henriksen og Mie Olsen med disse ord:

Emnet – hvordan man får udviklet en international lovramme, der kan håndtere biodiversitets- og klimakrisen – er relevant, aktuelt og relativt ubeskrevet herhjemme.

  • Projektet kan medvirke til at perspektivere danskernes livsstil til udviklingen i lande i Det globale Syd.
  • Projektet kan puste liv i debatten om rettigheder.
  • Mette og Mie virker kompetente og dedikerede

Ifølge fagbladet Journalisten er der 121 danske journalistpriser. Og Timbuktuprisen er os bekendt både den største journalistpris og den eneste, der har resten af kloden som nåleøje. Og det er som sagt 11. gang, at prisen nu skal uddeles.

Timbuktu Prisen er tidligere gået til journalister, der skabte debat og som lykkedes med at skubbe den offentlige dagsorden. Det er den første modtager af prisen, journalist Tom Heinemann et godt eksempel på.

Fem år senere, da prisen gik til Berlingskes gravegruppe, blev pengene brugt til de første vigtige skridt i den kæmpe artikelserie, der blev kendt som hvidvask-skandalen i Danske Bank.

Vi håber, at I med Timbuktu Prisen 2022 får skabt et så stærkt projekt om ECOCIDE, at jeres store drømme – og ret vilde planer med det, vil lykkes for jer.