En uafhængig analyse af Danmarks udviklingssamarbejde 2011-2013 og finanslovsforslag 2014

En ny analyse udgivet af Timbuktu Fonden & Policy Advice viser, at SRSF-regeringen er langt fra sine egne målsætninger om at øge og fokusere udviklingsbistanden

Analysen viser bl.a., at udviklingsbistanden er faldet med 0,02 procent af BNI siden regeringsskiftet i 2011 og nominelt med 155 mio. kr. i perioden 2011-2012. De ikke-direkte fattigdomsbekæmpende udgifter burde opgøres til mere end 3.300 mio. kr. – hvilket reelt reducerer Danmarks udviklingsbistand til 0,66 procent af BNI.

Thomas Ravn-Pedersen, Formand for Timbuktu Fonden

Timbuktu Fonden har støttet denne vigtige analyse, fordi vi i Fonden mener, det er vigtigt at fastholde netop uafhængige analyser af dansk u-landspolitik. Vi håber, den vil blive et godt og relevant alternativ til Udenrigsministeriets egen årsberetning, og at den vil skabe debat om Danmarks udviklingssamarbejde.

Samtidig dokumenterer analysen, at SRSF-regeringen kommer under et stort politisk pres i de igangværende finanslovsforhandlinger, hvor bl.a. Enhedslistens krav om en 6 års finansieringsplan for 1 procent målsætningen vil indebære, at udviklingsbistanden i 2014 skal stige med 563 mio. kr. eller 2 ½ gange mere end SRSF-regeringens finanslovsudspil på 228 mio. kr.

Analysen er den første uafhængige og kritiske vurdering af SRSF-regeringens resultater indenfor Danmarks udviklingssamarbejde, og det er håbet, at analysen vil blive et tilbagevendende initiativ, som kan kaste et kritisk lys på Danmarks internationale engagement og udviklingssamarbejde.

Download analysen

Analysen udgives i et samarbejde mellem Timbuktu Fonden og Policy Advice.