Konference – den globale dimension i undervisningen 2012

I november 2013 samledes eksperter, praktikere og beslutningstagere til Timbuktu Fondens konference om den globale dimension i uddannelserne.

Dagen bød på spændende oplæg og debatter, som stillede skarpt på mulighederne og udfordringerne i den nye folkeskolereform og læreruddannelse, og bragte erfaringer fra vores nabolande på banen.

Gødet af et spørgelystent publikum, gik bølgerne højt i eftermiddagens paneldebat, som både diskuterede indholdet i, formålet med, og rammerne omkring global uddannelse.

Formand for Timbuktu Fonden, Thomas Ravn-Pedersen, bød velkommen. Der er sket meget i forhold til global undervisning de seneste år. Vores udviklingsminister har bidraget til en øget fokusering på den globale dimension. Læringskonsulenter, som skal rådgive og give inspiration til kommunerne og skoler, er på vej i den kommende tid. Der er grund til optimisme.

Præsentationer

Læs og download alle præsentationer fra konferencen.

1. Peter Kemp talte på konferencen om opdragelse til verdensborgerskab, der ikke kun er et spørgsmål om at give eleverne et internationalt udsyn og kendskab til andre landes kulturer og sprog, men også vække dem en forståelse for, at verden har fået store fælles globale problemer om miljøet, om økonomi, om kulturel sameksistens og bekæmpelse af kriminalitet.

2. Hans Ljungqvist skitserede i sit oplæg baggrunden for oprettelsen af Den Globala Skolan, Sverige og fortalte om organisationens formål og økonomiske rammer. Ljungqvist talte om organisationens succesdimensioner og diskuterede igangværende aktiviteter (best practices) og fremtidige udfordringer (next practices).

3. Karen Pashby diskuterede global uddannelse på baggrund af erfaringer fra Finland (The Finnish Miracle of Education) og mere specifikt fra Oulu Universitet, som er det første universitet i Europa med et professorat i ’Global Education’. Karen Pashby diskuterede vigtigheden af en ’multi-stakeholder-tilgang’ til global uddannelse og pegede på nøgletematikker og udfordringer i forhold til at bygge videre på de finske erfaringer.

4. Tove Hvid Persson gav i sit oplæg indblik i de overvejelser og ønsker, udvalget havde under formuleringen af en ny læreruddannelse, og gav sit perspektiv på muligheder og udfordringer i den nye uddannelse i forhold til global undervisning.

5. Krista Jacobsens oplæg omfattede både skolens og kommunens globale strategier, arbejdet med et kommunalt netværk af internationale koordinatorer, skolens hverdag og de udfordringer, der ligger i den nye reform.

6. Povl Erik Wolff gav på konferencen en skoleleders blik på muligheder og udfordringer i forhold til global undervisning indenfor rammerne af den nye skolereform.

Afrunding

Knud Vilby fremhævede i dagens afrunding, at studierejser ikke bør være det bærende i forhold til at sikre den globale dimension i uddannelserne. Global forståelse skal udspringe af den danske virkelighed, og af det der sker i undervisningen i Danmark. Det kræver, at de overordnede rammer er i orden, fx at den globale dimension får en plads i folkeskolens Fælles Mål, som netop nu revideres.

Anbefalinger og udfordringer

Deltagerne identificerede udfordringer og anbefalinger ift. global uddannelse, som Timbuktu Fonden går videre med i opfølgningen på konferencen.