Fyraftensmøde om forslag til finanslov 2022 og dansk udviklingsbistand

Timbuktu Fonden præsenterer sin analyse af finanslovsforslaget for 2022, der også kommenteres af professor i statskundskab og forsker i udviklingssamarbejde, Anne Mette Kjær, og udviklingsordførerne Katarina Ammitzbøl (K) og Christian Juhl (EL).

Du kan læse analyse få dage før her på Timbuktu Fondens hjemmeside.

Tilmelding her

Tid: Torsdag 14. oktober kl. 16.30 – 18.30
Sted: Folkekirkens Nødhjælp, Meldahlsgade 3, 1613 København V

En nødvendig reform

Sådan kalder regeringen den omlægning af det danske udviklingssamarbejde, den har taget fat på med sit finanslovsudspil, sine nye udviklingspolitiske prioriteter og omlægningen af den samlede udenrigstjeneste. Udspillet markerer en endnu grønnere profil af udviklingsbistanden. Men er omlægningen samtidig et udsalg af de principper og de værdier, det danske udviklingssamarbejde har hvilet på gennem næsten 60 år? Det kigger dette års analyse fra Timbuktu Fonden af finanslovsforslaget nærmere på.

På mødet – arrangeret af Timbuktu Fonden og IDA Global Development – præsenteres analysen af forfatteren, der – som tidligere år – er journalist Jesper Heldgaard.

Program:

16.30: Ankomst – snacks & drikkevarer, netværk

17:00: Velkomst ved Thomas Ravn-Pedersen, formand for Timbuktu Fonden

17.10: Præsentation af analysen ved dens forfatter Jesper Heldgaard 

17.20: FFL22 – udviklingsbistand, der virker? Professor Anne Mette Kjær 

17.30: FFL22 – en fair udmøntning af ”Fælles om Verden”, den nye udviklingspolitiske strategi? Katarina Ammitzbøl (K) og Christian Juhl (EL), udviklingsordførere

17.45: Debat og spørgsmål, ledet af ordstyrer Charlotte Harder, medlem af Timbuktu Fondens bestyrelse

18:30: Debatten slutter – mulighed for fortsat netværk…