Reform eller udsalg?

Læs Timbuktu Fondens analyse af finanslovsforslaget 2022 og den danske udviklingsbistand, og kom til fyraftensmøde torsdag 14. oktober kl. 16.30-18.30, hvor analysen præsenteres og diskuteres.

Download: Pressemeddelse

Download: Reform eller udsalg?

Se program for fyraftensmøde torsdag 14. oktober kl. 16.30-18.30  og tilmeld dig

 

En nødvendig reform?

En nødvendig reform. Sådan kalder regeringen den omlægning af det danske udviklingssamarbejde, finanslovsforslaget for 2022 er en del af. Men er omlægningen samtidig et udsalg af de principper og de værdier, det danske udviklingssamarbejde har hvilet på gennem næsten 60 år? Det kigger Timbuktu Fondens analyse på.

Målene er klare for den reform, S-regeringen har sat gang i af det danske udviklingssamarbejde: Bistanden skal være grønnere, og endnu flere skal hjælpes i nærområderne. Alt sammen inden for en ramme af 0,7 pct. af den danske bruttonationalindkomst (BNI). Så der skal prioriteres: ”Vi skal være dér, hvor vi kan gøre den største forskel for flest mennesker, hvor det er svært og dér, hvor Danmark har mest på spil,” lyder det igen og igen fra udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Men de hårde prioriteringer koster. Timbuktu Fondens analyse af finanslovsforslaget for 2022 ”Reform eller udsalg?” viser bl.a., at næsten halvdelen af Danmarks udviklingsbistand fremover skal gå til at realisere S-regeringens asyl- og udlændingepolitik. Og det betyder, at dansk udviklingsbistand til Det sydlige Afrika snart er historie, og at et dansk exit fra Asien er rykket nærmere, fordi det nu er regeringens fokus på migration, der afgør hvilke lande, dansk bistand skal gå til.

 

Løftet pegefinger fra OECD DAC

Det forstærkede fokus på migration førte til bekymrede advarsler, da OECD’s udviklingskomite (DAC) i september offentliggjorde den gennemgang af den danske udviklingsbistand, DAC gennemfører hvert 5. år. Nok var der mange roser, særligt til den øgede satsning på klima og især til klimatilpasning. Men helt overordnet advarede DAC om, at det øgede fokus på migration kan gå ud over den vægt på at bekæmpe fattigdom og ulighed, som Danmark har været kendt for. Og DAC noterede også, at Danmarks voldsomme satsning på Sahel og Afrikas Horn går ud over det traditionelle stærke, langsigtede engagement i de mange mindstudviklede lande i Det Sydlige Afrika.

”Reform eller udsalg?” stiller skarpt på, om finanslovsforslaget for 2022 giver grund til at dele DACs bekymringer for fremtidens danske udviklingssamarbejde.Yderligere oplysninger : Jesper Heldgaard, freelancejournalist, 20 43 58 18

”Reform eller udsalg?” udgives af Timbuktu Fonden og er skrevet af freelancejournalist Jesper Heldgaard, der i mere end 20 år har dækket udviklingssamarbejde. Den følger op på tidligere års rapporter startende med ”Engang verdens bedste” til og med ”Grøn kurs ud af krisen” (2020). Dette års analyse kan hentes her. 
Trykt version af analysen kan rekvireres ved henvendelse til Timbuktu Fonden

 

Kom til fyraftensmøde, hvor analysen fremlægges og diskuteres

Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 16.30-18.30 præsenteres analysen af forfatteren, journalist Jesper Heldgaard og diskuteres og sættes i perspektiv af Anne Mette Kjær, professor ved Aarhus Universitet, og af udviklingsordførerne Katarina Ammitzbøl (K) og Christian Juhl (EL). Mødet ledes af Charlotte Harder fra Timbuktu Fondens bestyrelse.

Se programmet og tilmeld dig her

Mødet holdes hos Folkekirkens Nødhjælp, Meldahlsgade 3, København V og arrangeres i samarbejde mellem IDA Global Udvikling og Timbuktu Fonden.