Tilbage i det gode selskab

Læs vores uafhængige analyse, der går bag om de mange tal

Dansk bistand har i 2024 kurs mod over 23 milliarder kr. Rekorden skyldes ikke, at regeringen vil give mere end 0,7 pct. af det danske BNI i bistand, men at et milliard-efterslæb fra 2021-22 skal indhentes. Timbuktu Fonden præsenterer årets analyse af finanslovsforslaget, der går bag om de mange tal.

 

Ud af det gode selskab

Danmark røg i 2022 ud af det gode selskab. For første gang i 41 år nåede dansk bistand ikke FN-målet om at give mindst 0,7 pct. af vores bruttonationalindkomst (BNI) i udviklingsbistand. 0,67 pct. blev det til. 2,5 milliard af de 23 milliarder kr. af bistanden i 2024, for at indhente efterslæbene fra 2021-22.
Regeringen vil have Danmark tilbage i det gode selskab, og det kræver ekstra penge.

 

Ukraine det største modtagerland

Ukraine står til at blive det største modtagerland af dansk udviklingsbistand i 2024. Og der er i 2024 udelukkende afsat knapt 800 mio. kr. af udviklingsbistanden til at modtage flygtninge i Danmark mod mere end 3,3 milliarder kr. i 2023. Men faktisk er yderligere 1,2 milliarder kr. afsat i reserve til formålet, hvis flygtningetallet igen eksploderer.

 

Færre penge til bilaterale landeprogrammer

Analysen viser også, at af de godt 9 milliarder kr., regeringen næste år regner med at sende til Afrika, kanaliseres kun godt 1 milliard kr. via de bilaterale landeprogrammer, der tidligere var grundpillen i det danske udviklingssamarbejde.

 

Grøn bistand

Regeringen vil i 2024 bruge rekordhøje 6 milliarder kr. til grøn bistand. ”Tilbage i det gode selskab” kigger nærmere på, hvordan de skal bruges.

 

Fokus på migration er nedtonet

Analysen viser også, at den tidligere S-regerings stærke fokus på migration er nedtonet ganske betragteligt. Endnu en nyhed er, at udenrigstjenesten – også i Afrika – skal styrkes. Hvor og hvordan fortæller finanslovsforslaget ikke, men en del tyder på, at beslutningen om at lukke den danske ambassade i Tanzania i 2024 sløjfes.

 

”Tilbage i det gode selskab” udgives af Timbuktu Fonden og er skrevet af freelancejournalist Jesper Heldgaard, der i mere end 20 år har dækket udviklingssamarbejde.
Analysen følger op på tidligere år rapporter, som du finder her.
Trykt version af analysen kan rekvireres ved henvendelse til fondsadministrator Lisbeth Cardoso, lica@dca.dk eller 33 15 28 00.