Timbuktu Fonden er en selvstændig fond oprettet i 2008 med det formål at fremme kritisk og nytænkende journalistik om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

Timbuktu Fonden blev oprettet på initiativ af journalist og forfatter Jørgen Harboe. Han gav Folkekirkens Nødhjælp en donation på 10 millioner kr. med det formål at skabe basis for kritisk udvikling og nytænkning af journalistik om udviklingslande og globale udviklings- og ressourcefordelingsspørgsmål.

I fællesskab udviklede Folkekirkens Nødhjælp og Jørgen Harboe ideen om en fond med en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen forvalter fondens kapital ud fra formålsbestemmelserne, og Folkekirkens Nødhjælp håndterer fondens administration.

Fonden er inspireret af det gamle Timbuktu, der var et oplyst, åbent og videbegærligt samfund orienteret mod omverdenen.

Fonden støtter lobby, oplysning, undervisning og journalistik, der retter sig mod globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål. Fonden modtager ikke uopfordrede ansøgere.

VI HAR 100.000 KR. – HAR DU EN GOD IDÉ?

Timbuktu Prisen er Timbuktu Fondens store pris på 100.000 kr. Prisen gives til et projekt, hvor der er fokus på kritisk, undersøgende og nytænkende journalistik om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål.

LÆS MERE OM PRISEN HER

 

Kontakt

Timbuktu Fonden
c/o Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3, 3. og 4. sal
1613  København V
Danmark
att. Lena Arndal
2550 2132
lear@dca.dk

Seneste modtagere af Timbuktu Prisen

Timbuktu Prisen 2021

Timbuktu Fonden uddelte Prisen for 2012 ved en lille højtidelighed den 8. juni. Læs Formanden for Timbuktu Fonden, Thomas Ravn Pedersens, tale her: Tale – Timbuktu Prisen 2021.

Timbuktu Prisen 2019

Timbuktuprisen 2019 gives til Peder Frederik Jensen for hans befriende nye syn på dem og os. Og for hans arbejde med at skabe forbindelse og genkendelse mellem situationer i Syd og Nord. Men også for at fokusere på paradokser, som den globale virkelighed anno 2019 er fuld af.

Timbuktu Prisen 2017

Peter Tygesen blev indstillet til Timbuktuprisen af formanden for Mellemfolkeligt Samvirke, Helle Munk Ravnborg, ikke i sin egenskab af det, men som seniorforsker hos DIIS – og leder af et forskningsprojekt, som lige netop vil komme til at indgå i det projekt, som Peter vil bruge Timbuktuprisen til.

Støttede projekter

På kanten – uafhængig analyse af den danske udviklingsbistand (2019)

Analysen viser bl.a., at Danmark også i 2019 vil være det land, der modtager mest dansk udviklingsbistand. Alligevel er der ikke er offentligt tilgængelige oplysninger om den del af udgifterne til flygtningemodtagelse, der finansieres af udviklingsbistand – trods løfter om øget gennemsigtighed. Analysen er skrevet af journalist Jesper Heldgaard med støtte fra Timbuktufonden.

Globalnyt

Drifts- og mediestøtte.

Et skridt frem, men efter to skridt tilbage

”Et skridt frem efter to skridt tilbage" – er en uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2017 med fokus på dansk udviklingsbistand. V-regeringen lancerede sit forslag til finanslov for 2017 under overskrifter om flere penge til udvikling og til humanitær bistand. En ny analyse afdækker, at de glade budskaber ikke fortæller hele historien. Rapporten er skrevet af journalist Jesper Heldgaard, og følger op på rapporten fra april, 2016: ”Engang verdens bedste”.